vòng lặp while trong php
vòng lặp while trong php

1. Vòng lặp While trong PHP – Khái niệm

Vòng lặp While trong PHP thực hiện một khối lệnh khi điều kiện quy định là đúng.

Thông thường khi bạn viết mã lệnh, bạn muốn cùng một khối mã lệnh chạy lại và lặp lại liên tục. Thay vì thêm một số dòng code gần như bằng nhau trong một kịch bản, chúng ta có thể sử dụng các vòng lặp để thực hiện một tác vụ như thế.

Trong PHP, chúng ta có các câu lệnh lặp như sau:

  • while – Lặp lại một khối mã lệnh miễn là điều kiện quy định là đúng
  • do…while – Lặp lại một khối mã lệnh một lần và lặp lại vòng lặp đó với điều kiện quy định là đúng
  • for – Lặp lại một khối mã lệnh trong số lần được chỉ định (sẽ được hướng dẫn trong bài kế tiếp)
  • foreach – Lặp lại một khối mã lệnh cho mỗi phần tử trong một mảng (sẽ được hướng dẫn trong bài kế tiếp)

2. while

Vòng lặp while thực hiện một khối mã lệnh miễn điều kiện xác định là đúng.

Cú pháp:

Ví dụ dưới đây đặt một biến $x thành 1 ($ x = 1). Sau đó, vòng lặp while sẽ tiếp tục chạy miễn là $x nhỏ hơn, hoặc bằng 5 ($ x <= 5). $ X sẽ tăng 1 lần mỗi vòng chạy ($ x ++):

Chạy ví dụ »

3. do…while

Các vòng lặp do … while sẽ luôn thực thi khối mã lệnh một lần, sau đó nó sẽ kiểm tra điều kiện, và lặp lại các vòng lặp trong khi điều kiện quy định là đúng.

Cú pháp:

Ví dụ dưới đây đặt một biến $x thành 1 ($ x = 1). Sau đó, vòng lặp do while sẽ viết một số kết quả đầu ra, và sau đó tăng giá trị biến $x với 1. Sau đó, điều kiện được kiểm tra (là $x nhỏ hơn, hoặc bằng 5?), Và vòng lặp sẽ tiếp tục chạy miễn là $X nhỏ hơn, hoặc bằng 5:

Chạy ví dụ »

Lưu ý rằng trong vòng lặp do while điều kiện được kiểm tra sau khi thực hiện các câu lệnh trong vòng lặp. Điều này có nghĩa là vòng lặp Do while sẽ thực hiện các câu lệnh của nó ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện là sai lần đầu tiên.

Ví dụ dưới đây đặt biến $x là 6, sau đó chạy vòng lặp, và sau đó điều kiện được kiểm tra:

Chạy ví dụ »

4. Lời kết

Như vậy các bạn đã hiểu sơ lược While trong PHP là như thế nào. Để đi vào chi tiết các bạn theo dõi các bài tiếp theo nhé 🙂 Lộ trình học PHP căn bản

Nguồn: phpcanban.com

Vòng lặp while trong php – PHP căn bản – Chương 10
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ
Bài trướcCâu lệnh switch case trong PHP – Chương 9
Bài tiếp theoVòng lặp for và foreach trong PHP – Chương 11
Mình là Nguyễn Công! Mình bắt đầu kiếm tiền Online từ năm 2017 và nhờ đó mà có thu nhập rất ổn định. Mình chia sẽ những dự án kiếm tiền Online tốt nhất đã được khảo sát và chắt lọc cho các bạn. Hy vọng thông qua những bài viết phân tích đánh giá ICO các bạn sẽ đưa ra quyết định đầu tư thành công!. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui! Group Facebook: https://goo.gl/CXVpWU Group Telegram: https://goo.gl/7w3c4t

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here