tạo giỏ hàng php shopping cart php

1. Tạo giỏ hàng PHP (Shopping Cart PHP)

Tạo giỏ hàng PHP  – Shopping Cart PHP

tạo giỏ hàng php shopping cart php

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo giỏ hàng PHP (shopping cart php) đơn giản nhất. Để trước khi bắt đầu mình sẽ show demo cho các bạn xem luôn nhé!. Dưới đây là kết quả sau khi chúng ta hoàn thành bài học tạo giỏ hàng PHP (shopping cart php):

shopping cart php tạo giỏ hàng php

shopping cart php tạo giỏ hàng php

Cảm thấy hứng khởi rồi phải không ^^. Bây giờ chúng ta bắt tay vào tạo giỏ hàng PHP (shopping cart php) nha!

Chuẩn bị file

Để tạo giỏ hàng PHP (shopping cart php) chúng ta sẽ có 5 file như sau:

  1. style.css
  2. config.php
  3. index.php
  4. cart_update.php
  5. view_cart.php

Vì đây chỉ là demo tạo giỏ hàng PHP (shopping cart php) nên các bạn bỏ 5 file trong cùng 1 thư mục nha (cùng cấp). Và demo này sẽ chạy trên localhost nhé!

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu

Các bạn mở phpmyadmin và chạy câu lệnh sau để tạo database và dữ liệu để chúng ta thực hành:

Bước 2: Tạo file style.css

File này dùng để chỉnh sửa giao diện tạo giỏ hàng PHP (shopping cart php) của chúng ta các bạn chép đoạn sau vào:

Bước 3: Tạo file config.php

File này dùng để cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu mà chúng ta đã làm ở bước 1. Các bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin kết nối theo máy các bạn nhé. Các bạn chép đoạn sau vào file config.php.

Bước 4: Tạo file index.php

Đây sẽ là trang chính của chúng ta dùng để hiển thị sản phẩm và giỏ hàng. Các bạn chép đoạn sau vào file index.php.

 

Giải thích: Vì tạo giỏ hàng PHP sử dụng biến $_SESSION nên chúng ta phải khai báo trên đầu trang bằng hàm session_start(), và cũng lấy dữ liệu từ database nên chúng ta include file config.php bằng lệnh include_once(“config.php”). Phần hiển thị thông tin sản phẩm sẽ lấy từ database. Phần thông tin giỏ hàng sẽ lấy từ biến $_SESSION[“products”]. Biến này sẽ được tạo ở trang cart_update.php sau khi các bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Bước 5: Tạo file cart_update.php

Các bạn chép đoạn sau vào file cart_update.php

 

Giải thích: file này sẽ đảm nhiệm chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật lại giỏ hàng và xóa giỏ hàng. Nó sẽ nhận dữ liệu từ index.php sau khi các bạn bấm vào nút “Thêm vào giỏ hàng” dữ liệu sẽ được chuyển sang cart_update.php theo phương thức POST. Tại đây chúng ta sẽ xữ lý tất cả thông qua product_id được POST từ form. Các bạn có thể xem chú thích tạo giỏ hàng PHP (Shopping cart php) trong code mà mình đã chú thích rõ từng hàm.

Bước 6: Tạo file view_cart.php

File này sẽ hiển thị sau khi các bạn bấm vào phần “Thanh Toán” ở trang index.php. Các bạn chép đoạn sau vào file view_cart.php

 

Giải thích: Đây thường là trang kiểm tra tổng quát sau khi tạo giỏ hàng PHP (Shopping cart php)  và trước khi các bạn thực hiện thanh toán thông qua các phương thức như thanh toán online, internetbanking v.v.v. Phần thanh toán này các bạn có thể áp dụng vào bằng API của nhà cung cấp nha. Vì là demo đơn giản nên mình sẽ không đề cập trong bài viết này ^^.

Sau khi làm hết các bước trên các bạn truy cập vào trang index.php xem kết quả nhé! ví dụ: http://localhost/shop/index.php

2. Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tạo giỏ hàng PHP (shopping cart php) đơn giản nhất. Các bạn có thể tùy chỉnh để áp dụng vào những dự án của các bạn. Nếu có thắc mắc các bạn hãy để lại bình luận nhé!.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết của mình. Thân!

Nguồn: phpcanban.com

Tag: Shoppping cart php, Tạo giỏ hàng PHP, cách tạo giỏ hàng PHP (Shopping cart php), code tạo giỏ hàng PHP (Shopping cart php) đơn giản, demo tạo giỏ hàng PHP (Shopping cart php), hướng dẫn tạo giỏ hàng PHP (Shopping cart php) chi tiết

 

Tạo giỏ hàng PHP (Shopping Cart PHP) đơn giản nhất
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here