sắp xếp mảng php
sắp xếp mảng php

1. Sắp xếp Mảng trong PHP – Khái niệm

Sắp xếp mảng trong PHP có nghĩa là các phần tử trong mảng có thể được sắp xếp theo thứ tự chữ cái hoặc số, giảm dần hoặc tăng dần.

2. Các hàm sắp xếp đối với Mảng

Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua các chức năng sắp xếp các mảng PHP sau:

  • sort () – sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần
  • rsort () – sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần
  • asort () – sắp xếp mảng kết hợp theo thứ tự tăng dần, theo giá trị
  • arsort () – sắp xếp mảng kết hợp theo thứ tự giảm dần theo giá trị
  • ksort () – sắp xếp các mảng kết hợp theo thứ tự tăng dần, theo khóa
  • krsort () – sắp xếp các mảng kết hợp theo thứ tự giảm dần theo khoá

3. sort () – Sắp xếp Mảng theo Thứ tự tăng dần

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $cars theo thứ tự chữ cái tăng dần:

Chạy ví dụ »

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $number theo thứ tự tăng dần:

Chạy ví dụ »

4. rsort () – Sắp xếp Mảng theo Thứ tự giảm dần

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $cars theo thứ tự chữ cái giảm dần:

Chạy ví dụ »

Ví dụ sau sắp xếp các phần tử của mảng $number theo thứ tự giảm dần:

Chạy ví dụ »

5. asort () – Sắp xếp Mảng (Tăng dần), Theo Giá trị

Ví dụ sau sắp xếp một mảng kết hợp theo thứ tự tăng dần, theo giá trị:

Chạy ví dụ »

6. arsort () – Sắp xếp Mảng (Giảm dần), Theo Giá trị

Ví dụ sau sắp xếp mảng kết hợp theo thứ tự giảm dần, theo giá trị:

Chạy ví dụ »

7. ksort () – Sắp xếp Mảng (Tăng dần), Theo Khóa

Ví dụ sau sắp xếp một mảng kết hợp theo thứ tự tăng dần, theo khoá:

Chạy ví dụ »

8. krsort () – Sắp xếp Mảng (Giảm dần), Theo khóa

Ví dụ sau sắp xếp một mảng kết hợp theo thứ tự giảm dần theo khoá:

Chạy ví dụ »

9. Lời kết

Như vậy các bạn đã hiểu sơ lược Sắp xếp Mảng trong PHP là như thế nào. Để đi vào chi tiết các bạn theo dõi các bài tiếp theo nhé 🙂 Lộ trình học PHP căn bản

 

Nguồn: phpcanban.com

Sắp xếp mảng trong PHP (Sorting Arrays) – Chương 14
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ
Bài trướcMảng trong PHP (Arrays) – Chương 13
Bài tiếp theoBiến toàn cục trong PHP (Superglobals) – Chương 15
Mình là Nguyễn Công! Mình bắt đầu kiếm tiền Online từ năm 2017 và nhờ đó mà có thu nhập rất ổn định. Mình chia sẽ những dự án kiếm tiền Online tốt nhất đã được khảo sát và chắt lọc cho các bạn. Hy vọng thông qua những bài viết phân tích đánh giá ICO các bạn sẽ đưa ra quyết định đầu tư thành công!. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui! Group Facebook: https://goo.gl/CXVpWU Group Telegram: https://goo.gl/7w3c4t

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here