biến trong php

1. Biến trong PHP – Khái niệm

Biến trong PHP là một biến được bắt đầu bằng ký tự $, sau đó là tên của biến.
Chạy ví dụ »

 

Sau khi thực hiện câu lệnh ở trên.

Biến $txt sẽ lưu trữ giá trị là Xin chào phpcanban.com!

Biến $x sẽ lưu trữ giá trị là 5.

Biến $y sẽ lưu trữ giá trị là 10.5.

Lưu ý: khi bạn gán một chuỗi ký tự cho một biến, bạn phải để trong dấu ngoặc kép hoặc nháy đơn, ví dụ : “Xin chào Việt Nam!”, ‘Xin chào Việt Nam!’.
Lưu ý: KHÔNG giống với những ngôn ngữ khác, PHP KHÔNG cần phải khai báo biến trước khi gán giá trị, biến sẽ được tạo ngay khi bạn gán giá trị cho nó.

2. Quy tắc về biến trong PHP

Tên biến có thể là một ký tự như $x$y, hoặc nhiều ký tự như $abc, $abc_def.

Quy tắc tạo biến của PHP:

  • Một biến bắt đầu với dấu $, theo sau là tên của biến
  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký tự gạch dưới
  • Tên biến không thể bắt đầu bằng một số
  • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữsố và dấu gạch dưới (A-z, 0-9, và _)
  • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường ($abc và $ABC là hai biến khác nhau)

Ghi nhớ rõ Biến trong PHP có phân biệt chữ hoa chữ thường.


3. Xuất giá trị của biến

Câu lệnh echo trong PHP được thường xuyên sử dụng để xuất dữ liệu của biến ra màn hình.

Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy làm cách nào để xuất giá trị của biến ra màn hình:

Chạy ví dụ »

Ví dụ dưới đây cũng cho kết quả tương tự ở trên:

Chạy ví dụ »

Ví dụ tiếp theo dưới đây là tính tổng của hai biến:

Chạy ví dụ »

Lưu ý: Bạn sẽ tìm hiểu thêm về câu lệnh echo và cách xuất dữ liệu ra màn hình trong chương tiếp theo.


4. PHP là một ngôn ngữ linh động

Trong những ví dụ trên, chú ý rằng chúng ta không phải khai báo PHP rằng biến có kiểu dữ liệu nào.

PHP tự động chuyển đổi các biến đến đúng kiểu dữ liệu, tùy thuộc vào giá trị của nó.

Trong các ngôn ngữ khác như C, C ++ và Java, người lập trình phải khai báo tên và kiểu của biến trước khi sử dụng nó.


5. Phạm vi biến PHP

Trong PHP, các biến có thể được khai báo ở bất cứ đâu trong mã code.

Phạm vi của một biến là một phần của vùng mã code mà biến có thể được tham chiếu / sử dụng.

PHP có ba phạm vi biến khác nhau:

  • local (nội bộ)
  • global (toàn cục)
  • static (tĩnh)

6. Biến toàn cục và biến cục bộ

Một biến được khai báo bên NGOÀI một hàm và chỉ có thể được truy cập bên ngoài hàm đó gọi là biến TOÀN CỤC:

Chạy ví dụ »

Một biến được khai báo bên TRONG một hàm và chỉ có thể được truy cập bên trong hàm đó gọi là biến CỤC BỘ:

Chạy ví dụ »

Bạn có thể có các biến CỤC BỘ có cùng tên trong các hàm khác nhau, bởi vì các biến CỤC BỘ chỉ được công nhận bởi hàm mà chúng được khai báo.


7. Từ khóa global trong PHP

Từ khoá global được sử dụng để truy cập vào một biến TOÀN CỤC từ bên trong một hàm.

Để thực hiện điều này, chỉ việc đặt từ khóa global trước biến ( bên trong hàm ):

Chạy ví dụ »

PHP cũng tự động lưu trữ toàn bộ biến TOÀN CỤC vào trong array (mảng) được gọi là $GLOBALS[index], index là tên của biến.

Array (mảng) này có thể được truy cập bên trong hàm và có thể được sử dụng để cập nhật lại biến TOÀN CỤC trực tiếp.

Chạy ví dụ »


8. Từ khoá static trong PHP

Thông thường, khi một hàm đã hoàn thành / thực hiện, tất cả các biến của nó sẽ bị xóa. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta KHÔNG muốn xóa một biến CỤC BỘ. Chúng ta cần nó cho một công việc khác.

Để thực hiện điều này , chỉ cần đặt từ khóa static trước biến:

Chạy ví dụ »

Sau đó, mỗi khi hàm được gọi, biến đó sẽ vẫn có giá trị được lưu từ lần cuối cùng hàm được gọi.

9. Lời kết

Như vậy các bạn đã hiểu sơ lược biến trong PHP là như thế nào. Để đi vào chi tiết các bạn theo dõi các bài tiếp theo nhé 🙂 Lộ trình học PHP căn bản

Nguồn: phpcanban.com

Biến trong PHP – PHP căn bản – Chương 2
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ
Bài trướcCú pháp PHP – PHP căn bản – chương 1
Bài tiếp theoCâu lệnh echo và print trong PHP- Chương 3
Mình là Nguyễn Công! Mình bắt đầu kiếm tiền Online từ năm 2017 và nhờ đó mà có thu nhập rất ổn định. Mình chia sẽ những dự án kiếm tiền Online tốt nhất đã được khảo sát và chắt lọc cho các bạn. Hy vọng thông qua những bài viết phân tích đánh giá ICO các bạn sẽ đưa ra quyết định đầu tư thành công!. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui! Group Facebook: https://goo.gl/CXVpWU Group Telegram: https://goo.gl/7w3c4t

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here