Mệnh đề LIMIT giới hạn dữ liệu trong MySQL
Mệnh đề LIMIT giới hạn dữ liệu trong MySQL

1. Mệnh Đề LIMIT giới hạn dữ liệu trong MySQL – Khái niệm

Mệnh đề LIMIT giới hạn dữ liệu trong MySQL là gì?

MySQL cung cấp một mệnh đề LIMIT được sử dụng để xác định số lượng dữ liệu sẽ được lấy hoặc sử dụng .

Mệnh đề LIMIT giúp bạn dễ dàng xử lý nhiều kết quả của nhiều trang hoặc thường dùng để phân trang với SQL và rất hữu ích trên các bảng có dữ liệu lớn. Lưu ý khi lấy dữ liệu với số lượng lớn từ một bảng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất truy xuất dữ liệu.

2. Demo sử dụng mệnh đề LIMIT giới hạn dữ liệu trong MySQL

Giả sử chúng ta muốn lấy 30 dòng dữ liệu trong bảng “Orders” (từ vị trí số 1 đến vị trí 30), câu lệnh truy vấn sẽ như sau:

$sql = “SELECT * FROM Orders LIMIT 30”;

Khi truy vấn SQL ở trên được chạy, nó sẽ lấy được 30 dòng dữ liệu đầu tiên.

Còn nếu chúng ta muốn lấy dữ liệu từ dòng 16 đến dòng 25 thì làm như thế nào?

MySQL cung cấp một cách để làm việc này, đó là sử dụng OFFSET.

Câu truy vấn SQL dưới đây sẽ lấy 10 dòng dữ liệu bắt đầu từ dòng 15. tức là OFFSET sẽ nói với MySQL rằng: “Lấy cho tôi 10 dòng dữ liệu bắt đầu từ dòng thứ 15”.

$sql = “SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15”;

Bạn cũng có thể sử dụng một cách khác đơn giản hơn nhưng kết quả cũng tương tự, đó là sử dụng dấu phẩy (,). Tức là “Lấy cho tôi 15 dòng dữ liệu bắt đầu từ dòng thứ 10”

$sql = “SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10”;

Lưu ý: ghi nhớ là các con số sẽ được đảo ngược khi bạn sử dụng một dấu phẩy.

3. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã biết mệnh đề LIMIT giới hạn dữ liệu trong MySQL là gì và cách sử dụng như thế nào rồi. Đơn giản phải không nào :). hihi. Bây giờ học tiếp bài khác nha 🙂 Lộ trình học PHP – Tổng hợp PHP – Căn bản – Nâng cao

 

Nguồn: phpcanban.com

 

 

Mệnh Đề LIMIT Giới Hạn Dữ Liệu Trong MySQL
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here