lệnh update cập nhật dữ liệu trong mysql
lệnh update cập nhật dữ liệu trong mysql

Lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL – Khái niệm

lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL được sử dụng để cập nhật các dữ liệu hiện có trong một bảng.

Cú pháp

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,…
WHERE some_column=some_value 
Lưu ý: mệnh đề WHERE trong cú pháp UPDATE: Mệnh đề WHERE chỉ định dữ liệu hoặc dữ liệu cần cập nhật. Nếu bạn bỏ qua mệnh đề WHERE, tất cả dữ liệu sẽ được cập nhật!

Sau đây là code demo

1. Lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL với MySQLi(hướng đối tượng)

Dưới đây là ví dụ về lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL sử dụng MySQLi(hướng đối tượng):

2. Lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL với MySQLi(Procedural)

Dưới đây là ví dụ về lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL sử dụng MySQLi(Procedural):

3. Lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL với PDO

Dưới đây là ví dụ về lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu trong MySQL sử dụng PDO:

4. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã biết lệnh UPDATE cập nhật dữ liệu sử dụng MySQLi(hướng đối tượng), MySQLi(Procedural) và PDO là như thế nào rồi đúng không, hihi 🙂 , Nghỉ một lát rồi qua bài tiếp theo nhé các bạn 🙂 Lộ trình học PHP – Tổng hợp PHP – Căn bản – Nâng cao

 

Nguồn: phpcanban.com

Lệnh UPDATE Cập Nhật Dữ Liệu Trong MySQL
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here