lệnh insert trong MySQL
lệnh insert trong MySQL

Lệnh INSERT trong MySQL – Khái niệm

Lệnh INSERT trong MySQL dùng để thêm dữ liệu vào bảng đã được tạo. Ví dụ bảng “Customer” có 2 cột “username” và “password”, ta muốn thêm dữ liệu vào bảng với username là phpcanban và password là 123456. Để làm được điều này thì chúng ta sẽ dùng lệnh INSERT trong MySQL.

Những quy tắc khi dùng câu lệnh INSERT trong MySQL

Dưới đây là những quy tắc quan trọng khi dùng lệnh INSERT trong MySQL chúng ta cần nắm rõ và ghi nhớ!

  • Các câu truy vấn SQL phải được đặt trong tập lệnh PHP
  • Các giá trị là chuỗi bên trong câu truy vấn SQL phải được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép
  • Giá trị là số không được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép
  • Giá trị là NULL không được đặt trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép

Câu lệnh INSERT INTO trong MySQL

Để thêm dữ liệu vào bảng chúng ta sử dụng câu lệnh INSERT INTO với cú pháp như sau:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…)
VALUES (value1, value2, value3,…)

Trong đó table_name là tên của bảng cần được thêm dữ liệu, column là tên của cột, value là giá trị sẽ được thêm vào.

Trong bài trước chúng ta đã tạo một bảng trống có tên “MyGuests” với năm cột: “id”, “firstname”, “lastname”, “email” và “reg_date”. Bây giờ, chúng ta sẽ thêm dữ liệu vào bảng này.

Lưu ý: Nếu một cột là AUTO_INCREMENT (như cột “id”) hoặc TIMESTAMP  (như cột “reg_date”), không cần phải thêm dữ liệu, MySQL sẽ tự động thêm giá trị cho những cột đó.

Trên đây là cú pháp căn bản của lệnh INSERT trong MySQL, sau đây là cách thực hiện

1. Lệnh INSERT trong MySQL sử dụng MySQLi(hướng đối tượng)

Dưới đây là sử dụng lệnh INSERT trong MySQL với MySQli(hướng đối tượng)

2. Lệnh INSERT trong MySQL sử dụng MySQLi(Procedural)

Dưới đây là sử dụng lệnh INSERT trong MySQL với MySQli(Procedural)

3. Lệnh INSERT trong MySQL sử dụng PDO

Dưới đây là sử dụng lệnh INSERT trong MySQL với PDO

4. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã học được cú pháp và các quy tắc của lệnh INSERT trong MySQL, cùng với 3 cách thực hiện là MySQLi(hướng đối tượng), MySQLi(Procedural) và PDO. Các bạn có thể sử dụng demo của mình để sử dụng trong ứng dụng web của các bạn, nếu có thắc mắc comment bên dưới nha 🙂 . Bây giờ học tiếp bài mới nào Lộ trình học PHP – Tổng hợp PHP – Căn bản – Nâng cao

 

Nguồn: phpcanban.com

Lệnh INSERT Trong MySQL – Thêm Dữ Liệu
5 (100%) 1 vote

Chia sẻ
Bài trướcTạo Bảng Trong MySQL (Create Table)
Bài tiếp theoLấy ID Vừa INSERT Bằng PHP
Mình là Nguyễn Công! Mình bắt đầu kiếm tiền Online từ năm 2017 và nhờ đó mà có thu nhập rất ổn định. Mình chia sẽ những dự án kiếm tiền Online tốt nhất đã được khảo sát và chắt lọc cho các bạn. Hy vọng thông qua những bài viết phân tích đánh giá ICO các bạn sẽ đưa ra quyết định đầu tư thành công!. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui! Group Facebook: https://goo.gl/CXVpWU Group Telegram: https://goo.gl/7w3c4t

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here